Posted in 2002 Results

ARRL 10m 2002

Single-Op SSB Low Power – KD5TMF
Score: 21,576

ARRL SS SSB 2002

Single-Op High Power – KD5TMF
Score: 6,688

CQWW SSB 2002

Multi-Single High Power – N1LN (W5MF, K7LEX, K5NZ, W5SB, W5PF, WA5MLT, KD5NDZ, KD5TMF, N5EN, N1LN)
Score: 2,797,200

NAQP SSB August 2002

Multi-Two Low Power – W5SB (KC5NSW, KD5NDZ, KD5TMF, KN5Z, KK5LD, NA5F, KE4NT)
Score: 203,300 – 6th Place